3.7.4:
- Käyttöliittymäkorjauksia
- 'Aliryhmä' otsikko vaihtuu valitun kilpailutyypin mukaan
- Eräpistelaskuriin listtty luokkafiltteri
- Sektoriajat lisätty julkaistavaan dataan

3.7.3:
- Racekernel-import korjaus
- Lisätty tiimin nimi eräpisteiden laskuriin
- Eräpistelaskuriin lisätty valinta, mitä tehdään tasapisteissä
- Sarjapistelaskurin parannuksia

3.7.2:
- Tulostusasetukset; Lisätty paperin koon määrittely
- Valmistajien pistelaskurin korjauksia
- Siivotaan "roskat" lähtöjärjestyksistä

3.7.1:
- Sähköpostin automaattilähetys
- Lisätty wait-dialogi kun tulokset tallennetaan
- Uuden rekisteröintipisteen RFID-lukijan tuki
- Pistelaskuriin lisätty erän paras kierrosaika
- Eräpisteet voi siirtää lopputuloksiin
- Vuokramoodiin lisätty asetus, jolloin ryhmän vari vaihtuu ajettujen lähtöjen mukaisesti
- RMonitor parannus; Kisatyypin asetukset luetaan ensisijaisesti KT:n asetuksista

3.7.0:
- RMonitor stream reader; luetaan kisatyyppi asetuksista
- Lisätty tuki uusille RFID-lukijoille
- Pistelaskurin parannuksia

3.6.8:
- Sarjapistelaskurin parannuksia
- Lomake-editorin parannuksia/korjauksia
- Ajanottonäkymän päivityskorjaus

3.6.7:
- json-tulostiedoston käsittelykorjaustiedostosta
- LapSnapper aikaleimakorjaus
- Lomake-editorin oletusarvon muokkauskorjaus

3.6.6:
- LapSnapper rajapinta päivitetty toimimaan speksiversion 5.20 mukaisesti
- Lisätty tulosrivin muokkaus hiiren oikean puoleisen napin valikkoon
- Transponderin lyhytnumeron valinnan poiston korjaus

3.6.5:
- Parhaisiin kierrosaikoihin tallennetaan auton/kilpailijan numero
- Lähtöruudukon tulostuksen rivien minimimäärää pienennetty
- Uuden tapahtuman aikataulu- ja ryhmäkorjaus

3.6.4:
- Live-julkaisun automaattikäynnistys
- Tulosten live-julkaisun nopeutuksia
- Monitorikellon pause-korjaus
- Multiselect comboboxin valintoja ei voi vapaasti muokata
- Lisätty tietoakannan automaattinen virheenkorjaus
- Lisätty ensimmäinen versio Scorit.live uploadista

3.6.3:
- Tapahtuman luonti/muokkaus; Lisätty päivämäärän valintwidgetti
- Lopputulosten sanktioiden muokkauskorjaus

3.6.2:
- RaceKernel datan synkronointiin lisätty tiimin nimi
- Linux-version Excel-import kaatumiskorjaus

3.6.1:
- Kilpailunhallinta web-sivulle lisätty aikataulun/kilpailutyypin pikavalinta
- Yhteislähtäkorjaus

3.6.0:
- Tulostietokannan valintalogiikan parannuksia
- Lisätty radan asetusten pikatallennus ja -valinta
- Lähtövalologiikan parannuksia
- Sanktiovalinnan kuljettajalista järjestetään kilpailunumeron perusteella
- LED-näyttötaulu; TOP-4 näkymä pimennetään lähdön ajaksi
- RMonitor stream readerin parannuksia

3.5.24:
- RMonitor Stream Reader parannuksia

3.5.23:
RaceMonitor:
- Yhteenvedon taustavärin korjaus
- TOP4 näkymän päivityskorjaus
- Jäljellä olevan laskurin korjaus kun kisa valmistellaan
- Lisätty asetusten määrittely Web-selaimlla
- LED-näytön lippujen reunuksia parannettu

Application:
- Tekstikorjaus TIMING ENDED -> TIME ENDED
- Jäljellä olevien kierrosten laskurilogiikan korjaus
- Lopputulosten sarakkeiden oletusasetukset kilpailutyypin mukaan
- PDF-tulostusten "PAGE_BREAK" korjaus
- RaceMonitor "hukkuvien tietueiden" korjaus
- RMonitor stream reader korjauksia
- Live-näkymän manuaalieventin DateTime-korjaus
- Kilpailun "alityypin" valintakorjaus
- Meneillään olevan ajon tyypin korjaus, jos ko. tyypin nimeä muokataan

3.5.22:
- "RMonitor stream reader" parannuksia
- Tulosmonitorin rivin päivitys- ja värityskorjaus

3.5.21:
- Ensimmäinen versio "RMonitor stream reader" dekooderista
- diff/gap logiikkaa parannettu
- Lisätty yksilöllisten kierrosaikojen tulostus

3.5.20:
- WebSocket korjaus, kun siirretään yli 64K kokoisia datapaketteja
- Paikallisen web-sivuston korjauksia

3.5.19:
RaceMonitor korjauksia:
- Jäljellä olevan ajan/kierrosten korjaus kun laskurit näytetään käänteisesti
- "Mustan valon" painaminen sammuttaa myös lippunäytön

3.5.17:
- RMonitor-protokollan aikaleimojen UTC-korjaus

3.5.16:
- Ryhmän nimen päivityskorjaus
- Tietokannan käsittelyn nopeutuskorjaus

3.5.15:
- Lisätty ladattavien tulosten tyypin valinta (automaattinen, vuokra tai kisa)
- Lisätty DeHaardt "Xtra.Black Box" tuki
- Mestaruussarjan lisäyskorjaus

3.5.14:
- Liputuspöytäkirjan tulostuskorjaus

3.5.12:
- Kierrosaikojen tulostus; parhaan kierrosajan boldaus
- Jäljellä olevan ajan päivitys, kun start-merkkiä siirretään käsin
- Rekisteröintipisteen RFID-lukijan parannuksia

3.5.11:
Virheenkorjauksia:
- Master-slave korjauksia
- Tulosten sähköpostilähetysten virheenkorjauksia
- Tuomarin päätöslomakkeen tulostuskorjaus
- Ajanottonäkymän "hilight" korjaus; näytetään vain ajanottolinjan ylitys
- Lähtöruudukon tulostuskorjaus
- WebMonitorin jäljellä olevien kierrosten korjaus
- Kilpailutapahtumien tulostuskorjauksia
Parannuksia:
- Hyppää "muiden suunniteltujen tapahtumien" yli kun kilpailu lopetetaan
- Aikataulueditorin parannuksia
- Lisätty taulukkotulostukseen sivunvaihdon määrittely
- Näytä lähtöjärjestysgeneraattorissa kuljettajat harmaalla, joille ei ole määritelty ryhmää
Uudet ominaisuudet:
- Lähtöjärjestykset -> Näytä ABC-ryhmä alkueräpistelaskurissa
- Lisätty dekooderin aikaleimaoffsetin määrittely

3.5.10:
- Sarjapistelaskurin parannuksia:
-> Lisätty DQR, eli disqualified, removable -> saa poistaa sarjapisteistä
-> IAME sarjasääntöjen pistelaskurin lisäpisteiden korjaus
-> Näytetään aina kokonaispisteet vähennettyjen pisteiden vieressä
- Ajanottonäkymän Diff-Gap päivityskorjaus
- Relay-palvelimen parannuksia palvelimen ruuhkautuessa
- DSQ teksti vaihdettu DQ:ksi
- Uusi RaceMonitor optio; Piilita auton numero TOP-n näkymistä
- Excel-import parannuksia
- Vaihdettu "type", "group" ja "subgroup" järjestyksiä
- Lisätty tulosten käsittelyyn/yhdistelyyn käyttäjän määrittelemä skripti
- Prepare-korjaus, jos aika-ajo poimittu "väärästä" ryhmästä
- Lisätty aika-ajoon aikasakko-optio
- Lisätty "printed" ja "published" sarakkeet otsikkotietoihin
- Jos painettu mustaa valoa, RaceMonitor ei näytetä automaattista ruutulippua
- Sanktiodialogin uudelleenjärjestely

3.5.9:
- Sisäisen web-palvelimen jumituskorjaus

3.5.8:
- Kierroslaskurin korjaus, kun tulostetaan kilpailutapahtumia
- Lokissa ei näytetä kierrosaikoja, jos aika on pienempi kuin määritelty minimikierrosaika
- Salli useamman lokirivin valinta, jos tehdyt aikaleimamuutokset perutaan
- Lähtöruudukon tulostus
- Lokissa näkyvän kierrosajan korjaus, kun kilpailijatiedot päivitetään
- Uusi valinta; Näytä vihreää lippua, kun automaattiaikataulun uusi lähtö käynnistyy

3.5.7:
- Radan asetukset siirretty "Asetukset" välilehdeltä "Tapahtumat" välilehdelle
- Transponder-tietokanta yksinkertaistettu
- Järjestetään tulosnäkymä lähdön jälkeen heti ensimmäisestä maaliviivan ylityksen
- Lokin muokkauksen virheenkorjaus, joka sotki ajanottonäkymän kilpailun ollessa käynnissä
- DSQ näytetään kuljettajan tuloksissa, vaikka muita sanktioita lisättäisiin jälkikäteen.
- Json tulostenlatauskorjaus, jos loppuaikaa ei ole määritelty
- Asetukset tallennetaan heti jos kuljettajatietokanta on vaihdettu
- Web-monitorin statuskorjaus, jos tulokset näytetään käänteisessä järjestyksessä
- Lisätty "drag and drop" lokitapahtumille
- Pistelaskurin korjaus, jos kilpailija lisättiin kesken kisan tai ei osallistunut aika-ajoon
- Lokiin tulostetaan tarkka versiotieto
- Tallennettujen tulosten loki filtteröidään automaattisesti, jos kuljettaja valitaan tuloksista
- Hylätyt kierrosajat tulostetaan liputuspöytäkirjaan ja lopputuloksiin
- RPI4 tuki

3.5.6:
- Sovelluksen kaatumiskorjaus käyttämättömiä WebSokettija siivottaessa
- Live-näkymän päivitys tapahtuman aikaleiman muokkaamisen jälkeen
- Arvitoitu kierroksella ohitus; ei näytetä negatiivisia arvoja kilpailun päätyttyä
- Fonttikoon, marginaalien ja välien näyttäminen oikein dialogeissa
- Saman nimisiä kilpailutyyppejä ei sallita
- Transpondereiden lyhytnumerokorjaus, kun ponderi liitetään kuljettajalle
- RaceMonitorin parempi toipuminen tietoliikennevirheistä
- Lisätty uusi lokitapahtumatyyppi; kierrosajan hylkääminen

3.5.5:
- Lokiin lisätty kierrosaikasarake
- Kierrosajan splittaus suoraan lokinäkymästä kahteen tai useampaan osaan
- Lokinäytön tulostuskorjaus
- Tulosten yhdiselykorjaus;
* kun tulokset yhdistetään peräkkäin, niin kaksoiskappaleet poistetaan aina jälkimmäisestä


3.5.4:
- Jälkikäteen lisättäviin kilpailutapahtumiin lisätty pikavalintoja
- Käsite "Heat" vaihdettu "Subtype":ksi epäselvyyksien välttämiseksi
- Lisenssilista otettu pois tietokantojen/tapahtumien valintasivulta
- Aktiivinen lisenssi näytetään "asetukset" välilehdellä
- Monitorissa uusi valinta; voidaan jättää edellisen ajon tulukset näytölle

3.5.2:
- Kuljettajadatan synkonointiasetukset vaihdettu dekooderikohtaisiksi

3.5.1:
- Monitorin tietoliikenteen vikatilanteesta parempi toipuminen
- Lisätty "dataconnector", joka hakee puuttuvan kuljettajan tiedot palvelimelta
- Tulosten yhdistely; näytetään ryhmien nopeusero prosentteina
- Loki; Poistetaan "rullaa loppuun" valinta, kun filtteröidään rivejä
- TLS-korjaus, kun siirretään hitaan tiedonsiirtoyhteyden yli suuria datapaketteja

3.5.0:
- Lisätty TLS 1.3 tuki
- Vuokra-autoilulaajennuksia

3.4.10:
- Tee kilpailijatietueet valituista tulosriveistä
- Tuloslaskentakorjaus, kun kuljettaja on valmisteltu mukaan kesken ajon
- Eräpistelaskurin korjaus, jos osa eristä on ajettu eri pistelaskukaavalla

3.4.9:
- RMonitor-protokollan hienosäätöä

3.4.8:
- A-B-C eräpistelaskurikorjaus
- Lisätty RMonitor optioita:
* Lisenssinumeron lähettäminen $COMP tietueessa
* $INFO tietuen lähetys uuden lähdön yhteydessä
(Sisältää tarkempia tietoja meneillään olevasta kilpailusta)

3.4.6:
- "Näytä vain virheet" korjaus
- Monitor; "Jäljellä oleva laskuri" näyttää kellon, jos kilpailu ei ole käynnissä
- RMonitor protokollakorjauksia Scorit.se tulospalvelua varten
- racekernel.com kuljettajatietojen synkronointikorjaus

3.4.4:
- Kilpailuun ilmoittautuneiden osallistujen tietojen haku racekernel.com palvelimelta
- Vuokra-autojen kestävyysajon auton vaihdon korjauksia

3.4.2:
- Kilpailijadatan haku transponderin numeron perusteella karttimer.fi-palvelimelta
- RaceMonitoriin uusi näkymä; Edelliset maalilinjan ylitykset

3.4.1:
- Sarjapistelaskurikorjaus
- Siirretään luokka mestaruussarjojen lopputuloksiin
- Kuljettajatiedot voidaan hakea kilpailuun ID:n avulla
- Lisätty viivakoodin tulostus korttieditoriin
- Sendmail yrittää automaattisesti SSL-porttia
- Valinta; Lokitetaan vain virheet
- F7 pikatulostuskorjaus; tulostetaan oikeat tulokset eikä pelkkää taulua
- Nollataan taulun asetukset, jos sarakkeiden lukumäärä muuttunut
- Sähköposti ja regid kulkeutuu lopputuloksiin

3.4.0:
- Sarjapisteiden lataus
- Omien pistelaskusääntöjen määrittelymahdollisuus
- Pieniä virhekorjauksia

3.3.12:
- Live-julkaisun tietoliikennehienosäätöä

3.3.11:
- Jos ajo kestää yli tunnin, laskurissa näytetään myös sekunnit
- Kilpailutyypin muokkauskorjaus -> ei päivitä meneillään olevaa kilpailua

3.3.10:
- Monitorin jumituskorjaus poistuttaessa monitorinäkymästä
- Vuokra-autokuljettajaeditorin olevusarvokorjaus
- Vuokra-auton luokkatietokorjaus

3.3.9:
- Loki- ja tulosnäkymän tuplaklikkausvalinna parannuksia

3.3.8:
- Korjaus, kun transponderi liitetään kilpailijaan
- Aikataulueditorin kaatumiskorjaus

3.3.6:
- Lokin tuplaklikkausvalinnan korjaus, kun lisätään uusi kilpailija
- Monitorinäkymän päivityskorjaus

3.3.5:
- Loki- ja tulosnäkymän tuplaklikkausvalinna parannuksia
- Valittujen kilpailijoiden ponderitietojen tyhjennys

3.3.3:
- Live-tulosten päivityskorjaus kun tapahtumia muokataan

3.3.2:
- Simppeli-moodin parannuksia
- Lisätty mahdollisuus muokata live-eventtejä ajon aikana
- Sarjapistelaskurin parannuksia; Voidaan laskea mukaan myös karsiutuneet kilpailijat
- Huomauttaa lisenssin vanhenemisesta kahta viikkoa ennen vanhenemista
- Shift-tab jumituskorjaus

3.3.1:
- RaceMonitorin kellonajan korjaus, kun palataan laskurista skrollaavaan näkymään
- Jos autorun on päällä, myös tyhjät tulokset tallennetaan
- Lähtöjärjestysgeneraattorissa pistelaskuri siirretty loogisesti selkeämpään paikkaan
- Pieniä käyttöliittymäparannuksia
- Lisätty live-lokiin filtteröintimahdollisuus

3.3.0:
- Käyttöliittymäparannuksia
- Aikataulut ja tallennetut asennukset siirretty tapahtimatietokantaan
- Asetusnäkymiä yksinkertaistettu
- Kilpailutyyppieditoria paranneltu ja yksinkertaistettu
- Dekooderin valintaeditoria yksinkertaistettu
- Printterivalinnan ja otsikkoeditorin yksinkertaistaminen
- Monitoreille lähetetään serverin kellonaika sen sijaan, että ne näyttävät paikallisen kellonajan
- Lisätty "simppeli-moodi", joka piiloittaa kaikki "turhat" napit

3.2.4:
- Valmistele-nappi siirretty F5 => F6
- Kilpailu laitetaan pauselle, jos punainen lippu
- Aika+kierroslaskurikorjaus -> monitori ei päivittynyt kun aika meni nollaan.
- Jos kilpailu pysäytetään ruutulipulla ja autostop on päällä, tallennetaan tulokset

3.2.3:
- https-client nopeutuskorjaus
- Automaattilähdön viiveiden korjaus

3.2.2:
- Automaattilähdön parannuksia
- Mahdollisuus näyttää "sammuneita valoja" ennen lähtösekvenssin aloitusta

3.2.1:
- Monitorin värikorjaus

3.2.0:
- Lisätty usean päivän tuki aikatauluun
- Race-control web-sivun parannuksia
- Tulosten sähköpostitus kuljettajille
- Lisätty meneillään oleva aikataulunäkymä Monitor-ohjelmaan
- Lisätty tuki lippupisteiden LED-tauluille
- Pieniä virhekorjauksia

3.1.8:
- Sarjapistelaskurin parannuksia
- Lokiin lisätty siirrettävä ruutulippu
- Aikataulun nimi siirretään tapahtuman nimeksi
- Tulosten json-tallennuksiin lisätty kuljettajatietueen uid
- Usean eri tyyppisen tulosten yhdistelykorjaus

3.1.7:
- Kilpailutapahtuman muokkaus tallennetuista tuloksista jälkikäteen
- Tietokannan päivityskorjaus
- Lisenssitiedoston latauslogiikan korjaus

3.1.6:
- Automaattiajo; Latausvirhe kuitataan automaattisesti 5 sek. päästä
- Valmistellaan myös kuljettajat, joilla ei ponderia
- Näytetään kilpailutapahtumat meneillään olevalle kierrokselle (ei edelliselle)
- Online-julkaisun reconnect korjaus

3.1.5:
- Kilpailun nimieditorin korjaus
- Ryhmien uudelleenjärjestelykorjaus

3.1.4:
- Sarjapistelaskurin korjaus
- Sanktioiden jälkikäteen lisäämistä paranneltu
- Koodin nopeusoptimointia

3.1.2:
- Tulosten latauskorjaus https-palvelimelle
- Automaattilähtövalojen logiikkakorjaus

3.1.1:
- Puuttuvat tiedostot lisätty paikalliseen web-palvelimeen
- Lisätty automaattiliputusnäkymä RaceMonitorin Top-X paneleihin

3.1.0:
- Tulostuskorjauksia
- Koodia optimoitu ja muistin kulutusta pienennetty
- Lisätty uusia drag-and-drop toimintoja
- Monitoriin lisätty TOP-3...5 näkymät
- Automaattinen kuljettajan vaihdon liputus esim. 15 min. välein
- Lisätty uusia TV-chromakey maskeja; Marquee ja grid näkymät
- Web-serveriin lisätty gzip-tuki (http ja web sockets)
- Lähtöjärjestysgeneraattorin parannuksia
- Lisätty jokaiseen tauluun CSV-import ja export
- Lisätty tuki "buddy-box" laitteelle, jolla voi mm. kaukosäätää lähtövaloja
- Tulosten yhdistely peräkkäin
- Sarjapistelaskurin parannuksia. Lisätty IAME-sarjan lisäpistelaskuri
- Lisätty valmistajien sarjapistelaskuri

3.0.9:
- Uusia kilpailutyyppejä; aika + kierros tai aika + 2 kierrosta
- Ylä- ja alatunnisteen muokkausmahdollisuus
- Lähtövalot; Lisätty optio näyttää vihreä valo sammumisen sijaan
- Monitori; Lisätty optio piilottaa edellinen kierrosaika kun kilpailu ei ole käynnissä

V3.0.8:
- Monitorin edellinen kierrosaika; Jos paneli on matala, näytetään pelkkä numero ja aika
- Web-julkaisun tehokkuusparannuksia

V3.0.7:
- Lisätty keltainen ja punainen viiva
- Klubikortin valokuvat siirretty tietokannasta kuvahakemisoon
- Vuokrakarting parannuksia
- Eräpisteiden lataus palvelimelle
- Paikalliseen web-palvelimeen listääy "TV" ja "LED" linkit
- RaceMonitoriin lisätty rivinvälivalinta

V3.0.6:
- Tulosten drag-and-drop parhaisiin kierrosaikoihin
- Valmistellun kuljettajan auton vaihto

V3.0.5:
- Lisätty tuki De Haardt ajanottolaitteistolle
- Paljon pieniä virhekorjauksia ja parannuksia
- Drag-and-drop toimintoja, mm. luokka- ja ryhmäsiirtoihin
- Vuokra-auto- ja transponder tietokannan parannuksia
- Aikataulun toimintalogiikkaa muutettu
- Lisätty Rallicross ja Crosskart pistelaskusäännöt

V3.0.4:
- Lisätty tietokantojen kopiointimahdollisuus
- Lähtöjärjestysgeneraattorin korjaus vuokratranspondereille
- Lisäksi suuri määrä muita pieniä korjauksia

V3.0.3:
- Tulosten tallennuskorjaus
- Kellon nollaus automaattistartissa
- Tallennettujen tulosten otsikkoon lisätty järjestystyyppi
- Optio, millä tyhjät transponderit voi hylätä ajanotosta

V3.0.2:
- Uusia ominaisuuksia mm. online-kierroskartta, ryhmäsuodatin
- Lähtöjärjestysgeneraattorin finaalilaajennuksia
- Tulostusten otsikkokorjauksia
- Sarjatulosten laskentakorjaus
- Kierrosaikojen tulostus meneillään olevasta tapahtumasta

V3.0.1:
- Korjattu Kouvolan X30 kilpailuviikonlopun aikana löytyneet virheet

V3.0.0
- Uudelleenkirjoitettu kolmannen sukupolven versio

V2.7.2:
- Monitoriohjelmaan lisätty mahdollisuus tehdä systeemikutsuja, kun kilpailu alkaa tai päättyy
- Monitoriohjelman lippulogiikan korjauksia, mm. ruutulipun vilkutus
- Sektoridekoodereiden synkronointikorjaus
- LED näytön ohjauksen korjauksia

V2.7.0:
- Aika-ajoryhmät muutettu kirjaimista numeroiksi
- Aika-ajoryhmien yhdistelykorjaus, jos tulokset yhdistetään sijoituksen mukaan
- Monitorista tehty Raspberry-Pi versio LED-valotaulun ohjaukseen
- Lisätty automaattinen .PDF tulostus
- Kilpailutapahtumien / liputuslöytäkirjan tulostus

V2.6.22:
- Lisätty erien ratakapasiteetti

V2.6.21:
- Monitori; toissijaiseen näyttöön käynnistäminen
- Monitori; kierroslaskurin vähennys parhaimman kierrosajan mukaan
- Lopputulosten uudelleengeneroinnin korjaus, jos alku- tai loppuaikaa muutetaan
- Pieniä virheenkorjauksia

V2.6.20:
- Korjaus; Keräilyerän kuljettajien kopiointi kilpailuun lähtöjärjestyksestä

V2.6.19:
- Lopputulosten muokkauskorjaus sektoriaikojen perusteella

V2.6.18:
- Lähtöjärjestyskorjauksia

V2.6.17:
- Tietokantatyökalun parannuksia, mm. tulosten tallennus excel-taulukkoon ryhmittäin

V2.6.16:
- Kuljettajatietojen lataaminen pilvipalvelusta transponderinumeron perusteella
- Kilpailun järjestyksen  korjaus sektoriylitysten perusteella
- Tulostetun aikataulun ulkoasua siistitty
- Pieniä virheenkorjauksia

V2.6.14:
- Suuri määrä pieniä korjauksia, parannuksia ja automatisointitoimintoja

V2.6.5:
- Kilpailuaikataulu
- Rekisteröintityökalu

V2.6.2:
- Uuden sukupolven online-julkaisu
- ID-korttien tulostusmahdollisuus
- Kameratuki
- RFID lukijoiden tuki

V2.5.4:
- Pieniä ulkonäkökorjauksia
- Harjoitustilan kokonaistilanteen tulostuksiin lisätty kierrosaikojen tulostusmahdollisuus

V2.5.3
- Lähtöjärjestyskorjaus, jos ajetaan vain aika-ajo ja finaali
- Lisätty monitorin fontin koon muuttaminen nuolinäppäimillä
- Muokkaustoimintoja parannettu:
* Kuljettajatietokanta; Transpondereiden numeroiden poisto
* Lopputulokset; Uuden kilpailun lisääminen
* Lopputulokset; Tulosten päivitys kierroslokista
* Lopputulokset; Kuljettajan lisääminen

V2.5.2
- Tietokannan poistokorjaus
- Kuljettajanäkymän korjaus, jos filtteri käytössä ja järjestystä muutetaan

V2.5.1
- Kuskin poisto korjattu
- Kun tehdään uusi tulostietokanta, oletusnimenä päivämäärä
- Kierrosajat myös silloin kun tulostetaan luokittain
- Kierrosajat tulostetaan jos kuskeja vähemmän kuin max. vaakasarakkeita

V2.5.0:
- Erilliset kuljettaja- ja tulostietokannat
- Harjoituksiin ja kilpailuihin lisätty oma ryhmävalinta
- Kuljettajatietokantaan lisätty kansalaisuus
- Tulostus- ja ulkoasuparannuksia

V2.4.8:
RaceMonitor;
- Sarakkeiden leveysvalintojen tallennus
- Näytön tyhjennyslogiikan hienosäätöä

V2.4.7:
- Kilpailujen poistokorjaus
- RaceMonitor näytön tyhjennyslogiikan hienosäätöä

V2.4.6:
- Lisätty kilpailun automaattipysäytys
- RaceMonitor näytön tyhjennyslogiikan korjaus

V2.4.5:
- RaceMonitor muistaa eri kilpailutyyppien sarakkeiden venyttelyvalinnat
- Vuokra-autoiluparannus; Lisätty F12 kuskitietokantasivulle

V2.4.4:
- Lisätty AMB-130 filtteri, mikä siivoaa 'haamuponderit'
- Lisätty vuokra-autojen poisto

V2.4.3:
- Kuljettajatietokantaan lisätty luokka- ja ryhmäfiltterit
- RMonitor-feed jäljellä olevan aikalaskurin korjaus

V2.4.2:
- Monitorinäytön korjauksia:
* Sarakkeiden venyttelymahdollisuus
* otsikoiden automaattilyhentäminen, jos fonttikoko suurempi kuin 20
- "Parhaimmat kierrosajat" nimen päivitys, jos kuljettajan nimi vaihdetaan

V2.4.1:
- Tulostusten hienosäätöä
- Vuokratoimintaan liittyviä parannuksia ja korjauksia

V2.4.0:
- Lisätty vuokra-autotoimintaan liittyviä parannuksia

V2.3.4:
- Lisätty tuki AMB-130 ja P98 dekooderille

V2.3.3:
- Lopputuloseditori; Lisätty ryhmän muokkaus
- Lähtöjärjestysgeneraattori; Järjestys korjattu jos aika-ajon tulos 00:00:000
- RaceMonitor korjaus; Ruudu sotkeutui joskus tuloksia nollatessa

V2.3.2:
- Lähtöjärjestyksen korjaus, jos ryhmänä on 'Kaikki'
- Erien yhdistelyn korjaus, jos valittuna 'sijoitus'

V2.3.0:
- RaceMonitor.com hienosäätöä
- Lisätty englanninkielisen käännöksen tekstejä

V2.2.9:
- Ryhmien yhdistelykorjauksia
- RaceMonitor.com scoreboard feed korjauksia
- Web-julkaisun korjauksia

V2.2.8:
- Lähtöjärjestysgeneraattorin korjauksia

V2.2.7:
- Lisätty "scoreboard feed". Kts. https://www.race-monitor.com
- Lähtöryhmien tulostuksien hienosäätöä

V2.2.6:
- Aika-ajojen ryhmäjaon korjaus

V2.2.5:
- Lähtövalijen hienosäätöä ja lähtöjärjestyslaskennan korjaus

V2.2.3:
- Tulosmonitoriin lisätty yhdistelmänäyttö, missä on lähtövalot ja lippumerkit

V2.2.2:
- Tulosmonitoria parannettu ja lisätty mm. lähtövalot ja lippumerkit

V2.1.0:
- Lisätty WebMonitor- sovellus, jolla online tulokset voi jakaa verkkoon
- Linkki meneillään olevista kisoista näyy näkyy karttimer.fi sivujen tulossivuilla

V2.0.11:
- Lähtyjärjestysgeneraattorin parantelua ja pieniä virheiden korjauksia
- Tietokantaeditorin tiedostovalintadialogin 'cancel'-korjaus

V2.0.10:
- Lähtöjärjestysgeneraattorin tulostus- ja muokkauskorjauksia
- Kun lähtöjärjestys on valittu, ryhmävalinnan päällä näytetään "Lähtöjärjestys valittu"
- Kun kilpailu keskeytetään ja yhtään kierrosta ei ole ajettu, tulosta ei tallenneta


V2.0.9:
- Kuskien ryhmään siirron virheenkorjaus
- Tulosten tallennuksen korjaus, kun yhteenvedon järjestystä muutettu
- Ajanottokorjaus, jos dekoodereita ei käynnistetty ennen kilpailun alkua

V2.0.8:
- Pieniä virheenkorjauksia

V2.0.7:
- Kilpailutyyppieditoria paranneltu
- Lähtöjärjestystabin paikka siirretty ennen kilpailutabia

V2.0.6:
- Lähtöjärjestyksen korjaus, kun yhdistetään alkuerät ilman eräjakoa
- Diplomigeneraattorin tekstien sijoittelukorjaus

V2.0.5:
- Kierroslokin korjaus kun kuskitietoja muokataan
- Tulostusotsikkojen fonttikokoa muutettu
- Lisätty lopputulosten yhteenvedon muokkaus

V2.0.4:
- Kuskien muokkaustoimintoja parannettu
- AMB-20 dekooderin sarjaporttikorjaus

V2.0.3:
- MyLaps dekooderin reconnect-ominaisuus, jos dekooderi tipahtaa pois päältä kesken ajon

V2.0.2:
- Alaviitteen tulostuksen korjaus; Oletuspaperin koko korjattu

V2.0.1:
- Tulostusongelma korjattu
- Lisätty 'keltainen dekooderi-ikoni', jos dekooderi ei vastaa tai tipahtaa pois päältä

V2.0.0:
- Täysin uudelleenkirjoitettu ohjelmisto
- Mukana mm. erät, erillinen kisamonitori ja tietokantatyökalu

V1.9:
- Lisätty 2. paras kierrosaika ja ero edelliseen
- Lisätty kilpailun kannalta tärkeitä optioita asetuksiin
- Kuljettajaryhmien muokkausta parannettu merkittävästi

V1.8.3:
- Lisätty optio, jolla voidaan estää nimien kopiointi kilpailuun

V1.8.2:
- PC:n ja Dekooderin välisen ajan synkronointia tarkennettu
- Kilpailuun tuodaan kaikki valitun ryhmän kuljettajat

V1.8:
- Kilpailutilaan lisätty punaisen lipun käsittely
- KartTimer- pondereiden koekäytön perusteella tehtyjä korjattuja
- Usean dekooderin samanaikaisen käytön parannuksia

V1.7:
- Lisätty KartTimer- dekooderin tuki

V1.63:
- Lopputuloseditorin kokonaisaikakorjaus

V1.62:
- Lopputuloksien tulostusta siistitty

V1.61:
- Kokonaistilannelaskurin korjaus

V1.6:
- Asetuksiin lisätty minimikierrosaika
- Kierrosaikatulostuksia paranneltu
- Kierroslokiin lisätty 'hitcount' arvon näyttö

V1.5:
- Lisätty kuljettajataulu, mistä voi helposti muodostaa kilpailuryhmiä

V1.4:
- Lisätty oma sivu kierroslokitietojen hakua ja selailua varten
- Lataspalvelimen osoite vaihdettu www.karttimer.fi:ksi

V1.3:
- Migliaron testien perusteella hienosäädetty versio
- Lisätty harjoitustulosten lataaminen KT-sivuille

V1.2:
- Tulosten lataamismahdollisuus KartTimer sivuille
- Lisenssitiedostotuki

V1.1:
- Lisätty WEER CRM-110 dekooderin tuki

V1.0:
- Ensimmäinen julkaistu versio
- Tukee AMB-20 ja MyLaps P3 (IP) dekoodereita